Skip to content

Regulamin

 1. Na łowisku obowiązuje bezwzględny zakaz zabierania złowionych ryb, oraz wymagane jest stosowanie zasady “Złów i Wypuść”.
 2. Dozwolone jest łowienie na 2 wędki.
 3. Dozwolony jest połów tylko metodą włosową.
 4. Zestaw karpiowy zaopatrzony w plecionkę bezwzględnie powinien mieć zastosowaną “strzałówkę” o długości minimalnie 7m.
 5. Dozwolone jest wywożenie zestawów oraz nęcenie ze środków pływających, armatek pneumatycznych, łodzi zdalnie sterowanych.
 6. Możliwe jest przetrzymywanie karpi złowionych w nocy wyłącznie do świtu na głębokości minimum 1 metra.
 7. Latem, przy wysokiej temperaturze wody (wyższej niż 23 0C) przetrzymywanie karpi w workach jest zabronione.
 8. Każdy złowiony karp powinien być zgłoszony zarządcy łowiska lub bezpośrednim opiekunom w celu dokonania dokumentacji pod numerem telefonu 500-784-403 lub 790-685-552.
 9. W worku karpiowym może znajdować się tylko jeden karp.
 10. Podczas robienia zdjęć karp musi znajdować się nad matą lub wodą. Prosimy o nie pozowanie do zdjęcia z rybą w pozycji stojącej.
 11. Wszelkie ewentualne rany i skaleczenia złowionego karpia należy przed wypuszczeniem do wody zdezynfekować.
 12. Łowienie dopuszczalne jest tylko z własnego stanowiska oraz możliwie w linii prostej.
 13. Zajmowanie stanowiska i wędkowanie powinno odbywać się w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym osobą wędkującym.
 14. Każdy powinien posiadać przy sobie dowód tożsamości, kartę wędkarską, zezwolenie na wędkowanie oraz kartę rezerwacji danego stanowiska.
 15. Łowisko czynne jest od 1 kwietnia do 30 października.
 16. “Wjazd” na stanowisko odbywa się o godzinie 12:00.
 17. Każdy wędkujący karpiarz musi posiadać:
  • Podbierak o rozstawie ramion ok.1 metra, zakaz używania podbieraków żyłkowych,
  • Matę karpiową,
  • Środek do dezynfekcji ran,
  • Specjalistyczny worek do przetrzymywania karpi,
  • Żyłkę o średnicy nie mniejszej niż 0.35mm,
  • Haki o minimalnym rozmiarze “4”.
 18. Na łowisku obowiązuje zakaz:
  • Zaśmiecania terenu,
  • Niszczenia roślinności,
  • Parkowania samochodów poza wyznaczonym miejscem,
  • Rozpalania ognisk,
  • Głośnego zachowania.
 19. Stanowisko wędkowania należy pozostawić w czystości i porządku. Śmieci obowiązkowo powinny być zabrane przed opuszczeniem stanowiska.  Przed wyjazdem zostanie ono sprawdzone przez obsługę łowiska.
 20. Łamanie regulaminu oraz zachowanie niezgodne z ogólnie przyjętymi normami, powoduje wyproszenie z łowiska bez możliwości zwrotu kosztów oraz odmówienie sprzedaży pozwolenia na wędkowanie w przyszłości.
 21. Osoby, które dokonały zniszczenia mienia na łowisku mogą być pociągnięte do odpowiedzialności cywilnej.
 22. Zmiana miejsca wędkowania jest możliwa w porozumieniu z obsługą łowiska pod warunkiem, że istnieje wystarczająca ilość wolnych stanowisk.
 23. Podczas fotografowania należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo karpia, oraz należy regularnie polewać go wodą.
 24. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu, tylko wtedy gdy stanowisko nie jest zarezerwowane przez innego wędkarza.
 25. Odpowiedzialność za osoby towarzyszące ponosi osoba która wykupiła zezwolenie na wędkowanie.
 26. Właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe oraz pozostawione rzeczy, a także zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
 27. Osoby łamiące regulamin zostaną wydalone z terenu łowiska bez zwrotu opłat i pozbawione możliwości ponownego przyjazdu.

Wszystkim karpiarzom życzymy „połamania kija”…

CzechEnglishGermanPolish